• Начало
  • Политика за поверителност

Политика за поверителност

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Защитата на личните данни е от голямо значение за PLEIN-EXCLUSIVE.COM и искаме процесът по обработкa на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?
Oнлайн магазин PLEIN EXCLUSIVE е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отго-ворност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

Наименование: ПЛЕЙН ЕКСКЛУЗИВ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 206678230

Телефон: ++359 89 788 7776

E-mail: [email protected]plein-exclusive.com

Уебсайт: http://plein-exclusive.com/

Къде съхраняваме Вашите данни?
Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), но също така могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕИП. Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.
За трансфери извън ЕИП, PLEIN-EXCLUSIVE.COM ще използва Стандартните договорни клаузи и Защита на неприкосновеността на личната информация за страните, за които липсва адекватно решение от страна на Европейската комисия.

Кой има достъп до Вашите данни?
Вашите данни може да се споделят в рамките на групата PLEIN EXCLUSIVE. Онлайн магазин PLEIN-EXCLUSIVE.COM ще  действа само като персонален администратор на данни.
Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън групата PLEIN EXCLUSIVE. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги. Запознайте се с категориите трети страни за всеки процес по-долу.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?
За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп: 
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с PLEIN-EXCLUSIVE.COM, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост: 
Когато онлайн магазин PLEIN EXCLUSIVE обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране:  
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Ако имате профил в plein-exclusive.com, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право да възразите срещу директния маркетинг: 
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

  • като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
  • като редактирате настройките във Вашия профил

Право на ограничение
Имате право да поискате PLEIN EXCLUSIVE да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства: 

  • ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на plein-exclusive.com, PLEIN EXCLUSIVE ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
  • ако претендирате, че Вашите данни са неточни, PLEIN EXCLUSIVE трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
  • ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
  • ако PLEIN EXCLUSIVE вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права? 
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на [email protected]plein-exclusive.com.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:  
Ако смятате, че PLEIN EXCLUSIVE обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

Сравнение на продукти